Openbaar groen
met meerwaarde

Bij Huybrechts NV creëren we openbare groene zones die een echte meerwaarde bieden en wijken en buurten laat openbloeien. Hoe? Door in te zetten op onderhoudsvriendelijke en gevarieerde beplanting, kwalitatieve en duurzame materialen en vooral: een vernieuwende kijk op openbaar groen.

CONTACTEER ONS

Samen werken aan
meer openbaar groen

De kwalitatieve eisen voor onze leefomgeving zijn hoog. Bovendien veranderen ze continu. En terecht. Want iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving met voldoende groen. Zeker in dichtbebouwde zones, waar groene oppervlakte onmisbaar is. Huybrechts NV gaat daarom in zee met openbare instellingen om zo samen het sociale comfort in onze maatschappij te vergroten.

Meer weten? Contacteer ons nu voor een vrijblijvende afspraak.

Huybrechts NV biedt ook oplossingen voor particulieren en bedrijven.

KENNIS EN
ERVARING

Over de jaren heen hebben we via openbare aanbestedingen de nodige kennis en ervaring opgedaan. Onze tuinexperts staan klaar voor zowel ontwerp, aanleg als onderhoud van publieke plaatsen zoals gemeentelijk groen, stadstuinen, parken, pleinen, fietsstallingen en meer. We zijn bij Huybrechts NV dan ook trots op de vele samenwerkingen met overheidsinstellingen en hun groenambtenaren de afgelopen jaren.